footer_

Представлява ли Франкмасонството отделна, обособена религия?

Франкмасонството не е религия и не налага определено религиозно вярване. То изисква обаче от всеки свой кандидат и член вяра в Божественото начало. За масоните Творецът е Великият Строител на всички Светове – Великият Архитект на Вселената. Всеки посветен в масонството нарича Бог с онова име, което му е наложило религията която той изповядва.

Масонството е ангажирано с основните ценности на човешкия живот и може да бъде наречено “вяра”, но в най-широкия смисъл на тази дума. Някои направления на масонството посвещават своята работа за “Слава на Великия Архитект на Вселената” – това е поетичен израз с които масоните наричат Интелектуалната Сила управляваща вселената. С него се цели да се избегне религозна конфронтация между членовете на една ложа, но същевременно да не се накърни правото на всеки да изповядва своята религия. Други масонски организации работят в “името на усъвършенстване на човечеството”. Трети работят и за двете. При всички случаи обаче, масонството не е религия – масони принадлежат към всички големи религии. Някои са християни, юдеи, мюсюмани, хиндуисти, будисти и т.н.

Масонството не предлага нищо такова. Същността на неговото учение е проповядване на съществуването на Любящия Отец, Велик Архитект на Световете, без да наставлява как и за какво следва да се обръщаме към Него и да му се молим. Всеки наш брат следва да намери отговори на вълнуващите го въпроси относно религията в своята църква, синагога, джамия, параклис, молитвен дом и т.н., и да бъде верен на традициите на собственото си вероизповедание. Масонството очаква от братята да повярват, че душата им е безсмъртна и нейният бъдещ живот в отвъдното ще продължава по волята на Великия Архитект в създадените от него Светове.

Срещат се и братя-масони, които в свои градежи защитават тезата, че франкмасонството е и религиозно течение. Ако приемем, че смисъла на нашето учение е да насочва неудържимия стремеж на човека да се посвети и да служи на доброто, да вижда навсякъде в земния живот силата и красотата на творенията на Великия Архитект, сигурно можем да се съгласим  и с такова мнение. Това обаче в никакъв случай не противопоставя нашите убеждения на масони на християнството или на други традиционни религиозни вярвания.

източник: bg.wikipedia.org; otves.org

назад

Comments are closed.

1263123