footer_

Кои са символите в масонските ритуали?

Символите са неезиково средство за изразяване на човешкото подсъзнание. Работата и заниманията с тях дават възможност за целенасочена комуниакция между сферите на съзнателното и подсъзнателното. Масонството се ползва от езика на символите, за да помогне на масона да се огледа вътре в себе си и за да му помогне насочи съзнанието си към благородни цели. Символите помагат на масона да се опита да приложи на практика тези благородни идеали.

Пергел В западната християнска иконография символ на създателя и сътворяването на света – духовният план – вечният кръг – вечното завръщане.

Винкел Символ на стремежа към съвършенство, изразяващ се в масонския завет да постъпваме винаги във всички свои действия под прав ъгъл.

Библия Книгата на Свещения закон (също така в зависимост от изповеданието книгата може да бъде Коранът, Тората или др. свещени книги) – израз на една непроменима Етика (категоричният императив на Кант).

Земно кълбо и глобус с небесната шир Земният свят и космоса.

Престилка Знакът за започналата работа – тя е символ на чистота, добродетелност и масонът винаги трябва да се стреми да я пази такава, каквато е била, когато му е била връчена.

Чук Инструментът на майстора – оръдието на каменоделците.

Камък Това е масонът по пътя на самоусъвършенстването. Както камъкът в началото е неодялан с много ръбове, криви стени и неправилна форма, всеки човек в началото изглежда по подобен начин. След упорита работа върху камъка (човека) той има завършен вид и правилни форми.

Слънце и Луна Сънцето и Луната са древни астрологически символи. В масонството те се възвисяват над колоните, около които се събират чираците и калфите.

Либела Либелата е символ на равенството в масонското общество, в което всички са братя, независимо от различното си обществено положение в т.н. „профански живот”.

Отвес Отвесът е служил на оперативните масони за да проверяват точноста на строежа. Спекулативните масони винаги трябва да преценяват всяко свое дело използвайки символичния символ но отвеса.

Чертожна дъска Тя символизира „строителния“ план на живота, и един от работните инструменти на майстора.

Мозаечният под Мозаечният под е изражение на поредицата от успехи и неуспехи от радост и скръб и е символ на вечната полярност съпътстваща нашия стремеж към съвършенство.

Винкел и пергел Без да са някаква обвързваща емблема на масонството, съединените винкел и пергел са характерния знак на масонските ложи по света. В еблемите на различните ложи се срещат множество комбинации на двата инструмента.

Винкел – едва осъзнаването на заобикалящата го реалност прави човека способен да възприема идеата за вечното. Всичко останало би било сам сън.

Пергел – В пергела масонът съзира и осъзнава действието на една висша, съзидателна сила. Пергелът насочва масона към една активна работа върху собствената му личност, върху неговото бъдеще и върху заобикалящата го природа.

Човекът се намира в едно постоянно противоборство между духовните си стремления и земното си начало. Съединението на пергела и винкела символизира хармонията между дух и тяло, между осъзнато и неосъзнато, между творец и сътворено.

Който иска да изживее своя живот в хармония, трябва да намери и хармонията между тези аспекти на двойствеността.

източник: bg.wikipedia.org; otves.org

назад

Comments are closed.

1263123