footer_

Какво представлява Шведският/Скандинавският Обред?

Масонството в Швеция е привнесено от Франция. Началото е поставено от Конт Аксел Вреде-Спар, който е бил иницииран във Франция. След началния интерес, особено в средите на шведската аристокрация, през 1740г. фактически са преустановени редовните масонски сбирки. Едва през 1752г. се инсталира ложата “Св. Йоан”, в която се вливат и братята от ложата на Вреде-Спар. Ложата “Св. Йоан” става т.н. “Ложа Майка” на Швеция и започва да издава Патенти за инсталирането на други Ложи. В 1756г. в Стокхолм е инсталирана Ложата “Невинност”, която работи по т.н. Шотландски степени на “Св. Андрей” (4, 5 и 6-та степени на Коригирания Шотландски Обред). През 1760г. е инсталирана Великата Ложа на Швеция, а през 1770г. е призната като Национална Велика Ложа от ОВЛ на Англия. Година преди това Карл Фридрих Еклеф, който е и първия ВМ на Великата Ложа на Швеция, инсталира Велик Шапитър (Grand Chapter) в Стокхолм. Окончателно Шведския Обред се оформя през периода 1780-1800г. от Дука Карл, впоследствие Крал Карл XIII, който замества Еклеф като ВМ. От тогава всички ВМ на ВЛ на Швеция са членове на Кралската фамилия.

Шведският Обред е една завършена система от възходящо градирани степени. Всяка следваща степен е логично продължение на предидущата и обобщение на всички предидущи степени.

Шведския Обред се олицетворява от “Високия Пазител на Шведския Орден на Свободните Зидари”. Това е или Кралят или друг член на Кралската фамилия. Под него е Великият Майстор, който се опира на Великия Съвет, ръководен от Про-Великия Майстор. Обредът включва десет степени, групирани както следва: 1-3-та степени – Чирак, Калфа и Майстор (Степени  на Св. Йоан); 4-6-та степени – 4 и 5-та са на т.н. степени “Чирак и Компанион на Св. Андрей” и 6-та степен –“Майстор на Св. Андрей” (Степените на Св. Андрей имат Шотландски произход); 7-10-та степени или т.н. Шапитрални степени, включващи съответно “Много Прославен Брат” (Very Illustious Brоther), ”Най-прославен Брат” (Most Illustrious Brother), “Просветен Брат” (Enlightened Brother) и “Най-просветен Брат” (Very Enlightened Brother). Най-отгоре на системата е поставена 11-тата степен на т.н ”Най-просветен Брат, Рицар Командор на Червения Кръст” (Most Enlightened Brother, Knight Commander of the Red Cross). Към момента само 60 масони в Швеция притежават тази степен. През 1811г. Крал Карл XIII учредява “Кралския Орден на Крал Карл XIII”. Това е светски Орден, който се присъжда само на Масони достигнали 11-тата степен, като техния брой е ограничен на 33 души.

Преминаването от една в следващата степен не е автоматично, а изисква не само присъствие, но и задълбочено познаване на Масонството. За всяка степен има точно определен Ритуал, който не подлежи на ревизии или отклонения. Председателстващия Майстор следва печатан текст, когато ръководи Ложата.

Майсторите на Ложи могат да останат на поста си до 6 години, но при навършени 75 години са длъжни да се оттеглят. Надзирателите и Ковчежникът се избират всяка година. Останалите офицери се назначават от Майстора на Ложата.

Шведският Обред се практикува освен в Швеция, и в Дания, Норвегия и западната част на Финландия, както и в някои Ложи в Германия от състава на “Великата Национална Ложа на Франк Масоните на Германия”.

източник: bg.wikipedia.org; otves.org

назад

Comments are closed.

1263123