footer_

Какво представлява Старият и Примитивен Обред на Мемфис-Мизарим?

Обредът “ Стария и Примитивен Обред на Мамфис-Мизраим” е резултат от сливането, по инициатива на Гарибалди на два по-стари Обреда, съответно “Обреда на Мизраим” и “Обреда на Мемфис”.

а/ “Обреда Мизраим” (Мизраим на разговорен Арабски е синоним на Египет) е създаден през 1782г. във Венеция. Френският му клон възниква през 1813г. В първоначалният му вид Обредът включва не по-малко от 80 степени. Това е резултат от обстоятелството, че той се е формирал на базата на редица съществуващи по това време Обреди. Първото кодифициране на Обреда е извършено във Франция в 1805г. В следващите 10-15 години броя на Ложите нараства значително – в Париж те са 22 броя, в Лион – 6 броя, в Метц – 6 броя, в Женева 3 броя, в Лозана 3 броя и т.н. В периода на “Реставрацията”, когато е забранено Масонството, престават да функционират и Ложите на Обреда “Мизраим”, но скоро след 1848г. те отново се възраждат.

б/ “Обреда Мемфис” е създаден като опит за противопоставяне на “стария” враг – Англия и английското влияние в Масонството от френски Масони при завръщането им от Египет, където са служили под командването на Бонапарт – самият той Масон, иницииран в Ложата “Изис” в Кайро. Повечето са били адепти на всевъзможни стари Обреди като Филалетес, Филаделфи, Херметичния Обред, Примитивния Обред и др., а така също и членове на Ложи от състава на Великия  на Франция. Обредът Мемфис фактически се появява в 1815г., като негови идеолози и създатели се считат Самуел Хонис и Жан-Етиен Марсонис де Негр. От началото на 1851г. Де Негр инсталира редица работилници в чужбина, в т.ч. в Лондон, САЩ, Австралия, Египет, както и в  редица Европейски страни. През 1862г. ВМ на Обреда в Швейцария става Княз Дългоруков.

В 1881г. Гарибалди предлага двата Обреда да се обединят в един и така се слага началото на “Обреда Мeмфис-Мизраим”.

Понастоящем централното управление на Обреда е в Париж, където е и седалището на Великия Майстор. Във всяка от страните, където се практикува има Национална Велика Ложа с Национален ВМ.

Обредът се състои от три пирамиди: едната е изцяло мъжка, втората – женска, а третата – смесена. Всяка Ложа при инсталирането си определя към коя от трите пирамиди ще принадлежи. Контактите и съвместната работа на Ложи от различните пирамиди е често срещана практика за Обреда.

източник: bg.wikipedia.org; otves.org

назад

Comments are closed.

1263123