footer_

Какво представлява Старият и Приет Шотландски Обред за Англия и Уелс?

Старият и Приет Обред още известен като Старият и Приет Шотландски Обред води своето начало от т.н. Обред на Съвършенството, формирал се във Франция през 18-ти век. Впоследствие същият е пренесен в САЩ, където е реформиран и допълнен до 33 степени, които са в сила и до днес.

Върховният Съвет за Англия и Уелс е бил инсталиран в 1845г. с Патент, издаден от Върховния Съвет на Южната Юрисдикция на Стария и Приет Шотландски Обред на САЩ (в някои източници се сочи Северната Юрисдикция като майка) в 1819г. на Дука на Съсекс. Последният не е предприел стъпки за инсталиране на Обреда до смъртта си през 1843г. по причините споменати по-горе – желанието на всяка цена да утвърди водещото начало на символичното Масонство олицетворявано от учредената в 1813г. ОВЛ на Англия.

В Англия и Уелс, степените  от 4-та до 18-та се присвояват и  практикуват  в рамките на т.н.  Шапитри на “Червения Кръст” (Rose Croix Chapters). Церемонията по иницияция се състои от  четири части, първата от които включва присвояването на степените от 4-та до 17-та само по име, останалите три части са посветени на присвояването на 18-тата степен. Церемонията за присвояването на 18-та степен е една от най-пищните и внушителни в Масонството. Между другото от 1775г. до инсталирането на Обреда, степента “Червен Кръст” е била последната, “ne plus ultra”, степен на Ордена на Рицарите Темплиери в Англия и Уелс.

Степените над 18-та се присвояват по заслуги, на братя които са били Суверени  на Шапитри (еквивалента на Майстори на Ложи в символичното Масонство). Степените от 19-та до 29-та се присвояват накуп преди церемонията за 30-та степен. Степените 31-ва, 32-ра и 33-та се присвояват в изключително редки случаи.  Церемонията по присвояването на последните степени се провежда в главната квартира на Ордена в Лондон*.

Фактически, за разлика от САЩ, дейността на  Ордена е съсредоточена именно в Шапитрите на “Червения Кръст”, в които се присвоява 18-тата степен! По-високите степени нямат свои структури, а само се присвояват, за особени заслуги към Ордена и Масонството изобщо.

Орденът в Англия и Уелс е християнски по характер, като неговите степени дават едно по-разгърнато тълкуване на темите, залегнали в символичното Масонство, но с християнско съдържание. По тази причина всеки кандидат за иницияция в Ордена е длъжен  да подпише Деклараця, че изповядва Триединната Християнска Вяра.

Кандидатите за 18-та степен трябва да са били инициирани в Ложа или Ложи от състава на ОВЛ на Англия и да са били Майстори Масони не по-малко от една година. Приемът в Ордена става само по покана.

Регалиите за 18-тата степен са едновременно семпли и изключително красиви – включват розава яка с бродерии и нагръден знак. Шапитрите имат по 17 сановници, от които 13 задължителни. Шапитъра се ръководи от “Най-Мъдър Суверен”. Шапитрите имат по три ритуални сбирки в годината, като след всяка сбирка се прави ритуална вчеря.

Останалите степени и сановнически санове на  Ордена също имат свои регалии.
Орденът се ръководи от Върховен Съвет 33°, чието седалище се намира на ул. Дюк  10, Сейнт Джеймс, Лондон.

източник: bg.wikipedia.org; otves.org

назад

Comments are closed.

1263123