footer_

Какво Представлява Старият и Приет Шотландски Ритуал?

Старият и Приет Шотландски Ритуал на тридесет и трета и последна степен (Ancient and Accepted Scottish Rite) е една от най-разпространените в света системи на практикуване на масонството.

Ритуалът води началото си от Америка, където през 1801 г. в гр. Чарлстън, Южна Каролина/САЩ, полк. от американската армия Джон Мичел учредява първият в света Върховен съвет на тридесет и трета и последна степен на Стария и Приет Шотландски ритуал. За основа на цялата система са послужили т.н. Велики конституции на масоните приети през 1786 г. За основен идеолог на Стария и Приет Шотландси ритуал се счита Албърт Пайк, наричан още – масонският Папа. Той е избран през 1859 г. за Суверенен Върховен Командир на Върховния съвет, 33° на Южната юрисдикция на Стария и Приет Шотландски ритуал. Неговата книга „Морал и Догма“ е своеобразна Библия на произхода развитието и значението на всяка една от 33-те степени на Стария и Приет Шотландски ритуал.

Степените от 1° -ва до 3° -та са наречени „символически“ и те се присъждат и управляват от Великите ложи на Старите Свободни и Приети зидари. Върховните съвети присъждат и управляват „философските степени“ от 4° -та до 33° -та и последна. Великите ложи и Върховните съвети на Ритуала подписват Договор за взаимоотношенията между символичните и висшите степени.

Висшите масонски степени представляват естествено продължение на трите степени на Стария и Приет Шотландски ритуал. Те са предназначени за Братя-масони, достигнали 3° -та (майсторска) степен, които желаят да продължат своето самоусъвършенстване.

Ритуалите на Стария и Приет Шотландски ритуал представляват система от знания и база за извисяване чрез масонското обучение, ритуал и символика, богати със своята красота и дълбочина на мисълта. Обет за работа, борба за свобода на мисълта и запазване на човешките права, любов към ближния, усилие за запазване на мира на земята, стремеж към истината – всичко това са основополагащи принципи залегнали в системата на Стария и Приет Шотландски ритуал.

Висшите степени на Стария и Приет Шотландски ритуал се управляват от Върховни съвети, инсталирани като независими, пълноправни и съвършени юрисдикции във национални Ориенти. В една страна може да съществува само един Върховен съвет, 33° на Стария и Приет Шотландски ритуал.

източник: bg.wikipedia.org; otves.org

назад

Comments are closed.

1263123