footer_

Върху какви принципи е изградено Свободното Зидарство?

Франкмасонството е изградено върху три основни принципа:

1. Братската любов – всеки истински масон се отнася с търпение и уважение към мненията и разбиранията на всеки отделен човек.

2. Милосърдие – франкмасоните проявяват милосърдие по отношение не само на своите близки, но и към цялото общество, посредством благотворителност и оказване на лична помощ.

3. Истина – франкмасоните се стремят към истината, поради което се стремят да постигнат в живота си висок нравствен стандарт.

източник: bg.wikipedia.org; otves.org

назад

Comments are closed.

1263123