footer_

Из Конституцията на Дж. Андерсън от 1723 г. – 01

І. ЗА БОГА И РЕЛИГИЯТА
Един зидар, поради своето звание, е длъжен да се покорява на нравствения закон и ако той разбира изкуството добре, нито ще бъде глупав отрицател на Бога, нито един невярващ свободомислещ.
По-добре от който и да е било друг, Свободният зидар е длъжен да разбере, че Бог не гледа, както гледат хората. Защото човек вижда външните проявления, докато Бог сондира сърцето. Следователно зидарят е специално длъжен никога да не действа противно на това, което му диктува съвестта.
Каквато и да е религията или формата на култа на един човек, той не се изключва от Ордена, стига само да вярва в Славния Архитект на небето и земята и да упражнява Свещените длъжности на нравствеността.
Зидарите се съединяват чрез солидните и приятелски връзки на Братската любов, с добродетелни хора от всякаква вяра. Те се учат да гледат със съчувствие на заблужденията на човечеството и се стараят да покажат чрез чистотата на своето поведение по-високото превъзходство на религията, която изповядват.
Така Зидарството е център на единение на хора добри и искренни, и щастливо средство за основаване на приятелство между тия, които другояче биха останали завинаги далеч един от друг.
ІІ. ЗА ВИСОКАТА И НИСКА ГРАЖДАНСКА ВЛАСТ
Зидарят е мирен поданик на гражданските власти, където и да живее и работи, и не смее никога да взема участие в бунтове или съзаклятия против мира и благоденствието на народа или да не се подчинява на долните (изпълнителни) власти.
Затова, че Зидарството винаги е страдало през време на войни, кръвопролития и размирици, че хората на еснафа са били мирни и верни на държавата, и чрез това са оборвали клеветите на своите противници, затова бивши крале и князе са били склонни да ги насърчават и да повдигат честта на Братството, което винаги е проповядвало в мирно време.
ІІІ. ЗА ЛОЖИТЕ
Ложата е мястото, където Зидарите се събират и работят. Затова се нарича Ложа и всяко събрание или надлежно образувано дружество от Зидари.
И всеки Брат трябва да принадлежи на една Ложа, и да се покорява на Устава й, и на общите правилници.
Ложата е отделна или обща, като се изучава най-добре, когато се посещава и чрез окачените тук нареждания на общата или Великата Ложа.
В старите времена не е смеел да отсъства никой майстор или другар, особено ако му е било напомнено да се яви, без да си навлече най-строго наказание, догдето Майсторът и Надзирателите не са се убедили, че е бил възпрепядстван от необходимата нужда.
Хората, които се приемат за членове на Ложата, трябва да са добри и прави (лоялни) мъже, да са родени свободни, в зряла и умна възраст, да не са роби, жени или безнравствени, или с непричино поведение мъже, а хора с добро име.
ІV. ЗА МАЙСТОРИТЕ, НАДЗИРАТЕЛИТЕ, КАЛФИТЕ И ЧИРАЦИТЕ
Всяка почтена длъжност между Зидари се основава на истинска стойност и лична заслуга, за да бъде добре обслужен Господарят на постройката, да не се посрамят Братята и да не изпадне в презрение Царския занаят.
Затова не се избира никой Майстор или надзирател според възрастта, а според заслугата.
Не е възможно тия неща да се дадат писменно. Всеки Брат нека внимава на мястото си и ще ги изучи по особения начин на това Братство. Желаещите могат да знаят само това, че никой Майстор няма да приме Чирак, ако няма за него достатъчно работа.
V. ПОВЕДЕНИЕТО НА КОРПОРАЦИЯТА (ЕСНАФА) ПРИ РАБОТА
Всички Зидари трябва да работят честно в делнични дни, за да могат да живеят правилно в празничните дни и определеното от закона или обичая трябва да се спазва.
Най-опитният в еснафа трябва да се избира за Майстор или Главен ръководител при делото на Господаря на постройката.
Хората от корпорацията трябва да избягват всякаква псувня помежду си, да не се наричат с докачителни имена, а само с „Брат“ или „Другар“. Също във или извън Ложата трябва да се държат учтиво.
Никой да не показва завист върху успехите на един Брат, да не го измества или изгонва от работата му която той е способен да извърши, защото никой не може да изпълни делото на другиго с полза за Господаря, ако не е напълно запознат с рисунките и плановете му.
Всички заети с работа Зидари трябва да да получават смирено заплатата си, без мъмрене или бунтуване и да не напущат Майстора, догде не се свърши делото.
По-младият Брат при работа трябва да бъде поучаван, за да се възприемствува, да не би от липса на разбиране да повреди градежните камъни, както и за увеличаване и прогресиране на Братската любов.
Никакъв надничар (прост работник) не бива да се допуща до работата на Зидарството. Също, Свободните зидари не бива да работят с такива, които не са свободни, без необходима нужда.
VІ. ЗА ПОВЕДЕНИЕТО, КОГАТО ЛОЖАТА Е ОТВОРЕНА
Не трябва да държите отделни съвещания или разговори без позволение на Майстора, а също да не говорите нещо неуместно и неприлично.
Също да не пресичате Майстора или Надзирателя, или някой Брат, който говори към Майстора.
Също не бива да правите закачки или шеги, когато Ложата се занимава с нещо тържествено и важно.
И да не държите неуместни речи под какъвто и да е било повод, а трябва да показвате към вашите Майстори, Надзиратели и Братя дължимото внимание и почитание.

 назад                                                                                                                                   следваща страница  

Comments are closed.

1263123