footer_

Какво представлява Масонството?

sc_checkerПървият въпрос, който обикновено си задава човек е: „Какво е масонството?“ Има много определения за думата, но нито едно от тях не е пълно, защото организацията има широк обхват на дейност по целия свят. По дефиниция, масонството е братска организация, въз основа на принципа на бащинството на Бога и братството между хората, което върши добри дела в обществото и сред членовете си. Чрез своите учения и церемонии се стреми да направи хората по-добри и по този начин да направи света едно по-добро място за живеене.

Масонството е доброволно. Бъдещите членове трябва наистина да идват по собствената си свободна воля и съгласие.

Масонството не е религия. Понякога външни лица твърдят, че в основата си е именно такова. Свободните Зидари не ходят на ложа за да се кланят на Бог, всеки масон изповядва собствената си религия. В Ложите са забранени теми от религиозен и политически характер.

Масонството не е тайно общество.  Тайно общество, е това, което поддържа съществуването си в тайна, и чиито членове не правят известна тяхната принадлежност към групата.
Масонството не е тайно общество, защото то не крие своето съществуване, членовете му не крият своето членство, а напротив, организацията се събира в сгради, разположени на обществени улици, понякога обявява заседанията си, гравира думите „масонски храм“ на много от своите сгради, публикува периодични издания, и помага на нуждаещите се. Подобно на повечето организации, то си има своите тайни, но не е тайно общество.

apron_eye1Степените в Масонството се получават повреме на церемонии със строго определен характер, които преподават основните нравствени истини по един впечатляващ и тържествен начин. 

Понякога не-масони искат да знаят за церемониите. В общи линии, всеки член участва в церемониите, а след това се придвижва от една степен към друга. Развитието зависи от уменията му в изучаването на някои неща, свързани с масонството, етиката и философията му. Никой не придобива степени, без да стане по-добър човек. Основните етични принципи, илюстрирани в церемониите на степените са такива, каквито са приети от всички добри мъже. Те са уроци, базирани на златното правило, толерантност към хората, уважение към семейството и милосърдие към всички. Свободните Зидари са горди да обявят пред света, че са сериозна организация от зрели мъже, една организация, която внушава любов, учи на благотворителност в най-широкия смисъл на думата, и показва на всеки как да живее по-добър живот.

Свободните Зидари използват прости инструменти като символи, за да научат основните нравствени истини.

Външните хора понякога се чудят за тясната връзка, която съществува между масоните. Има едно просто обяснение: Масоните са свързани помежду си чрез дълбоко и трайно знание, че всеки един от тях е приел определени високи етични стандарти на поведение. Тези стандарти осигуряват връзка на вяра и доверие.

Хиляди книги са издадени по темата за масонството. Въпросите, обсъждани в този сайт са само някои от нещата за организацията, но те са достатъчно, за да покажат, че масонството е една от най-големите организации в света и упражнява стабилизиращо влияние в нерешителни времена.

hands1Критерии за членство

Съществената квалификация за членство е вяра във Върховно Същество. Членството е отворено за мъже от всяка раса и религия, които могат да изпълнят тази основна квалификация и са с добра репутация.

Масонство и религия

Масонството не е религия, нито пък е заместител на религия. То изисква от своите членове вяра във Върховно Същество, но не осигурява и не налага система на вярата. Всякакво обсъждане на религиозна тематика и спекулации е ​​забранено в рамките на Ложата. По този начин сектантското разделение е избегнато и братството е отворено към всички хора с добра репутация, независимо от техните лични религиозни убеждения.

Масонство и общество

Масонството изисква от своите членове уважение към законите на страната, в която работят и живеят. Неговите принципи по никакъв начин не са в конфликт със задълженията на неговите членове като граждани, но трябва да ги укрепят при изпълнението на техните публични и частни отговорности. Ако масон парадира и се възползва от членството си, за да насърчи собствени или нечии други професионални или лични интереси е в разрез с условията, при които той е допуснат до масонството.

Comments are closed.

1263123