footer_

Кои са степените в Масонството?

ЧИРАК

Само чрез посвещаване, извършено посредством спазвания от столетия ритуал, търсещият светлина получава достъп до масонското братство.

Като новоприет, чиракът-масон е насочван и въведен в идейния свят на масоните от своите събратя в ложата.

Той символично се е превърнал в груб, необработен камък, откъснал се от анонимната скална маса, за да се индивидуализира, за да намери себе си.

От братята майстори и своите гаранти, братът-чирак бива възспиран или окуражаван, за да може да оглади ъглите на осъзнатото си несъвършенство и се превърне в обработен кубически камък.

Придобитите от него способности да се вглежда вътре в себе си, чиракът трябва да докаже и да се научи да прилага наученото в ложата, изнасяйки лекции, наречени градежи.

КАЛФА

Калфата трябва да прилага на дело придобитите в ложата способности.

Научавайки се, да се оглежда около себе си, той ще намери своето място и задача в обществото.

Съзнателното съприкосновение с другия на една и съща плоскост (либела) го прави способен да уважава достойнството на другите хора.

Той следва да се научи как да се превърне в един от многото строителни камъни на Великия строеж на хуманността.

Мистрията е инструментът, който символично му помага да оглажда неизбежните неравности на този строеж.

Калфата е призован да посети и други ложи и да вземе участие в тяхната работа, съгласно девиза: „Огледай се около себе си.”

В един нов градеж той трябва да може да опише своя опит.

МАЙСТОР

Достигането до майсторска степен загатва и за “майсторство” в живота. Подобно на един строителен план, житейският път на майстора трябва да се върви ясно, справедливо и “под прав ъгъл”.

Инструментите на майстора са чертожната дъска, върху която той скицира плана на своя живот и чукът, с който той вмества според плана отделните строителни елементи в Строежа на Храма на хуманността.

Без да се стреми към каквато и да е заслуга в един възможен трансцедентален свят, масонът се посвещава на нуждите и изискванията на своя свят.

Той винаги ще изпитва най-високо уважение и дълбоко страхопочитание пред това, което не може да се опише или обясни с думи и в което той съзира творението на Великия Архитект на всички светове.

Така гласи и девизът на майстора: Погледни над себе си.

източник: bg.wikipedia.org; otves.org

назад

Comments are closed.

1263123