footer_

Какво се очаква от един Масон?

Основните изисквания към кандидата за масон са вяра в Божественото начало и добра обществена репутация на достойни хора. Да споделя ценностите на масонствто и хуманизма, да бъде толерантен към всички гледни точки, да търси начин да помага на останалите хора, да посещава редовно сбирките на ложата в която членува.

Франкмасонството изисква от своите членове уважение към законите на страната в която те живеят и работят. Принципите и философията на масонството не влизат в противоречие със задълженията на своите членове като граждани, напротив – помага им да изпълняват своите обществени и лични задължения по-отговорно.

източник: bg.wikipedia.org; otves.org

назад

Comments are closed.

1263123