footer_

Възможно ли е съвместяване на християнството с масонството?

Отговор на този въпрос е самият факт, че огромното мнозинство от братята в Европа и САЩ, както и в други региони, са християни. Между тях има и немалко представители на висшия клир от различните църковни конгрегации.

източник: bg.wikipedia.org; otves.org

назад

Comments are closed.

1263123