footer_

ОСНОВНИ ЗАКОНИ

 

 Древните Ландмарки на Свободното Зидарство

В древни времена е имало обичай да се бележат границите на земите чрез каменни колони, премахването на които от злонамерени хора, е водело до силно объркване, тъй като хората не са разполагали с други ориентири, освен тези колони, по които да различават границите на собствеността си. Ето защо премахването им се считало за ужасно престъпление… източник: otves.org

 Из Конституцията на Дж. Андерсън от 1723 г.

І. ЗА БОГА И РЕЛИГИЯТА Един зидар, поради своето звание, е длъжен да се покорява на нравствения закон и ако той разбира изкуството добре, нито ще бъде глупав отрицател на Бога, нито един невярващ свободомислещ… източник: otves.org

 Великата Конституция от 1786 г.

Конституция и Устав на Великите и Върховни Съвети на Великите Главни Инспектори, Патрони, Началници и Комисари на Ордена на 33° и последна Степен на Старият и Приет Шотландски Ритуал и Правилник за управление на всички Консистории, Съвети, Колежи и други Масонски организации под юрисдикцията на гореспоменатите Съвети… източник: otves.org

Comments are closed.

1263123